17 stycznia 2022

Jak przeliczyć moc wiatru w kitesurfingu między węzłami, a km/h ?

POGODA

POWRÓT DO LISTY

Kitesurfing jako sport żeglarski wykorzystuje moc wiatru, którą wyrażamy w skali Beauforta, metrach na sekundę, kilometrach na godzinę lub w węzłach. Węzeł (kts- "knot" z angielskiego) to jednostka prędkości stosowana w nawigacji i lotnictwie. Węzeł to jedna mila morska (1852 metry) na godzinę. Węzeł to zatem prędkość 1,852 kilometrów na godzinę (km/h) lub 0,5144 metrów na sekundę (m/s).

Sytuacja na wodzie może się dynamicznie zmienić. W związku, z czym podstawą bezpieczeństwa podczas sesji kitesurfingu jest spoglądanie przez ramię obserwując w niebo. W ten sposób ocenisz sytuację i sprawdzisz na bieżąco czy nie nadciągają nad akwen alarmujące chmury zwiastujące zmianę pogody. Mówiąc o zmianie pogody, zwykle mamy do czynienia ze zmianą kierunku i mocy wiatru, którą wyrażamy w skali Beauforta (która opisujemy 12 różnymi stopniami). Przedstawiona tabela przeliczeniowa siły wiatru dochodzi do 12 w skali Beauforta, a moc wiatru wiejąca powyżej 12 bft jest umownie nazywana siłą huraganu i przeliczana jest jako wiatr wiejący z siłą ponad 63 węzłów lub 32,6 metrów na sekundę.
 

 

MOC WIATRU W KITESURFNGU / SIŁA WIATRU KITESURFING

 

 


Wiatry morskie lub te nad pozostałymi akwenami wodnymi są mierzone w węzłach po prostu ze względu na tradycję morską. W minionych wiekach żeglarze nie mieli GPS ani nawet prędkościomierzy, aby wiedzieć, jak szybko podróżują po otwartym morzu. Aby oszacować prędkość swojego statku, stworzyli narzędzie składające się z liny o długości kilku mil morskich z zawiązanymi w odstępach węzłami i kawałka drewna zawiązanego na jednym końcu. Gdy statek płynął, drewniany koniec liny został wrzucony do oceanu i pozostał mniej więcej na swoim miejscu, gdy statek odpłynął. Gdy węzły ześlizgnęły się ze statku na morze, ich liczbę liczono w ciągu 30 sekund (zmierzono czas za pomocą szklanego timera). Liczba węzłów, które rozwinęły się w ciągu tych 30 sekund, wskazywała na szacunkową prędkość statku. To natomiast mówi nam nie tylko skąd wzięło się określenie „węzeł”, ale także, w jaki sposób węzeł odnosi się do mili morskiej: Okazało się, że odległość między każdym węzłem liny wynosiła jedną milę morską. Dlatego 1 węzeł odpowiada 1 mili morskiej na godzinę.

 

 

Przeliczanie mocy wiatru w kitesurfingu (siła wiatr w kitesurfingu-przeliczenia):


Możliwość zamiany węzłów na mile na godzinę (i odwrotnie) jest ważną umiejętnością zarówno w meteorologii, jak i nawigacji. Podczas konwersji między tymi dwoma, pamiętaj, że węzeł będzie wyglądał jak mniejsza liczbowa prędkość wiatru niż mila na godzinę. Jednym ze sposobów na zapamiętanie tego jest myślenie o literze „m” w „milach na godzinę” jako oznaczającej „więcej”.

 


Wzór do konwersji węzłów na mile na godzinę:
 kts * 1,15 = mile na godzinę

Wzór do konwersji mil na godzinę na węzły:
 mph * 0,87 = węzły

Wzór do konwersji węzłów na m/s:
 kts * 0,51 = metry na sekundę

Wzór do konwersji mil na godzinę na m/s:
mph * 0,45 = metry na sekundę

 

Przeliczanie mocy wiatru w kitesurfingu (siła wiatr w kitesurfingu-przeliczenia) - turbiny wiatrowe , cece-polska Jędras to certyfikował
Naucz się kitesurfingu podcas rejsu po Morzu Czerwonym


 

Dobry wiatr dla kitesurfera:
Często zadajecie nam więc pytanie o siłę wiatru lub liczbę węzłów potrzebnych do uprawiania kitesurfingu. Kitesurfing przy niewielkim wietrze staje się coraz bardziej popularny, natomiast większa część kitesurferów preferuje pływanie w wietrze o dość dużej mocy od 20 kts i więcej. Kitesurfing zacząć uprawiać nawet przy bardzo delikatnym wietrze na poziomie 8-16 węzłach (siła wiatru 3-4). Jeśli jednak korzystasz z super wydajnych i lekkich latawców foilowych i specjalnej deski do kitesurfingu z hydrofoilem, to możesz zejść na wodę nawet przy wietrze o mocy zaledwie 5 do 6 węzłów. Jeśli jednak przystępujesz do kursu kitesurfingowego zwykle optymalną mocą wiatru jest wiatr o mocy od 12 węzłów do 21 węzłów.

 

 

PRZELICZNIK SIŁ WIATRÓW